به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه در معاملات امروز بازار کاهش را تجربه کرد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 31,401,000 (سی و یک میلیون و چهارصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۹۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۱,۴۰۱,۰۰۰-۶۰۰,۰۰۰-۱.۹۲10:54
۳۲,۰۰۱,۰۰۰۱۲,۰۰۰۰.۰۳روز قبل
۳۱,۹۸۹,۰۰۰-۴۰۲,۰۰۰-۱.۲۶۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (شانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۶,۸۰۰,۰۰۰-۳۷۰,۰۰۰-۲.۲۱10:54
۱۷,۱۷۰,۰۰۰-۳۰,۰۰۰-۰.۱۸روز قبل
۱۷,۲۰۰,۰۰۰-۱۰۰,۰۰۰-۰.۵۹۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۶۸۵,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.