امروز قیمت‌‌‌ طلا و سکه در معاملات بازار روند صعودی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا افزایش داشت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۳۱,۱۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و یکصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲,۴۳۱,۱۰۰۱,۳۰۰۰.۰۵11:28
۲,۴۲۹,۸۰۰۴,۴۰۰۰.۱۸روز قبل
۲,۴۲۵,۴۰۰۳,۵۰۰۰.۱۴۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۵۳۱,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و سی و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۰,۵۵۰ (پنجاه هزار و پانصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵۰,۵۵۰۰۰10:58
۵۰,۵۵۰-۲۰۰-۰.۴روز قبل
۵۰,۷۵۰-۱۳۰-۰.۲۶۳ روز پیش

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۶۱۳ (چهل و یک هزار و ششصد و سیزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۴۱,۶۱۳۵۳۰.۱۲11:32
۴۱,۵۶۰۴۴۰.۱روز قبل
۴۱,۵۱۶۱۲۰.۰۲۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۱۷۰ (پنجاه و پنج هزار و یکصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۵۵,۱۷۰۰۰11:20
۵۵,۱۷۰۸۶۰.۱۵روز قبل
۵۵,۰۸۴-۱۸۴-۰.۳۴۳ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند امروز با بدون تغییر ۶۳,۰۳۵ (شصت و سه هزار و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۶۳,۰۳۵۰۰11:20
۶۳,۰۳۵۸۰۰.۱۲روز قبل
۶۲,۹۵۵-۵۰۵-۰.۸۱۳ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۸۹۰ (سیزده هزار و هشتصد و نود ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۶۵ (یک هزار و هفتصد و شصت و پنج ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳۶,۸۴۵ (سی و شش هزار و هشتصد و چهل و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۳۳,۰۰۰ (سی و سه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۸ (سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۲۸,۹۶۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و نهصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۸,۹۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۰.۲11:28
۲۸,۹۰۰,۰۰۰۰۰روز قبل
۲۸,۹۰۰,۰۰۰-۵۰,۰۰۰-۰.۱۸۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

همچنین نیم سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.